Bratkartoffeln

Bratkartoffeln

€ 4,00

Pommes frites

Pommes frites

€ 3,00

Tomatenreis

Tomatenreis

€ 2,00