Bratkartoffeln

Bratkartoffeln

€ 5,00

Pommes frites

Pommes frites

€ 4,50

Tomatenreis

Tomatenreis

€ 2,50